Vấn đề

Khi cố gắng bật phần mềm Autodesk trên máy Mac, lỗi sau sẽ xuất hiện: “A license error has occurred. Contact your technical support representative for assistance. To help determine the nature of the problem, the error code is:Error 110”

Hình ảnh do người dùng thêm
Licensing Error

Nguyên nhân:

Sự cố này thường xảy ra khi dùng sai Serial Number và Product key để activate phần mềm.

Giải pháp:

Hãy thử các bước dưới đây, kiểm tra phần mềm sau mỗi bước:

Reset thông tin license

  1. Đóng tất cả các chương trình Autodesk đang chạy.
  2. Đăng xuất và thoát khỏi A360 nếu đang sử dụng nó. 
  3. Tắt Time Machine nếu nó đang chạy. 
  4. Remove tất cả các tệp  /User/<username>/Library/Application Support/Autodesk/ADUT
  5. Tới /Library/Preferences/ và xác định vị trí thư mục FLEXnet Publisher .
  6. Trong FLEXnet Publisher, xóa tất cả các file bắt đầu bằng adsk.
    Lưu ý: Các sản phẩm khác có thể sử dụng licensing technology. Không xóa bất kỳ file mà không phải Autodesk.
  7. Tới /User/<username>/Library/Application Support/Autodesk/Web Services và xóa file LoginState.xml
  8. Chạy Autodesk để bắt đầu kích hoạt

Update software

Cài đặt bản update / hotfix mới nhất cho sản phẩm. Download tại Autodesk Account > Product Updates section

Gỡ cài đặt và cài đặt lại

Thực hiện gỡ cài đặt và cài đặt lại software.

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*