Vấn đề

Các lỗi Entry Point hoặc các lỗi tương tự sau sẽ xuất hiện khi bật 3Ds Max:

Lỗi: "3dsmax.exe - Entry Point Not Found"
Lỗi: 3dsmax.exe – Entry Point Not Found

Các thông báo lỗi khác có thể xuất hiện:

"The procedure entry point
?setCategory@QmaxRollup@MaxSDK@@QEAAXH@Z could not be located in the 
dynamic link library C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017\3dsmax.exe"
"The procedure entry point ?SetTextureStageMapChannel@SimpleMaterial@Graphics@MaxSDK@ @QEAAXII@Z could not be located in the dynamic link library GraphicsDriver.dll"

Nguyên nhân

Do lỗi trong quá trình cài đặt, update 3Ds Max hoặc do software bị crash trước đó.

Giải pháp

Thực hiện các cách sau để khắc phục lỗi:

 1. Reset User Preferences về mặc định. Quá trình này bao gồm việc đổi tên (hoặc xóa) thư mục ENU cho 3ds Max – tệp được tạo lại khi mở lại chương trình và có thể giúp khắc phục lỗi tệp và/hoặc crash trong 3ds Max.
 2. Run a Repair. Đôi khi cũng có thể xử lý loại lỗi này bằng cách để 3ds Max tự tìm và sửa.
 3. Lựa chọn một trong những phương án: Gỡ cài đặt hoặc cài đặt Service Pack hoặc Update. Nếu Service Pack hoặc Update chưa được cài đặt đúng cách thì có thể gỡ cài đặt Update để xem có khắc phục được không. Hoặc có thể thử download và cài đặt các phiên bản cập nhập gần đây.
 • Gỡ cài đặt 3DS Max Update
  • Windows Control Panel > Uninstall or change a program > click “View installed updates”.
  • Nhấp chuột phải vào phiên bản cập nhật Autodesk 3ds Max mà người dùng muốn xóa và gỡ cài đặt (Lưu ý: điều này sẽ không làm phần mềm đang dùng bị gỡ bỏ).
 • Download và cài đặt bản Update mới nhất cho 3ds Max:
  • Tới Autodesk Account. (Manage.autodesk.com)
  • Trong mục 3ds Max, chọn phiên bản và chọn “Updates & Add-ons”.
  • Các phiên bản download 3Ds Max gần nhất sẽ được liệt kê tại đây.

4. Thực hiện Clean Uninstall trong 3ds Max.

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:

Nguồn:  https://autode.sk/3alPj3e

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*