Vấn đề

Khi làm việc trong 3ds Max, trong tệp log của Backburner Server app xuất hiện thông lỗi sau:
ERR Error message: 3dsmax adapter error : The pipe has been ended: 109 3dsmax adapter error.”

Hoặc: “3dsmax adapter error The pipe has been ended 109 3dsmax adapter error 3dsmax.exe process no response.”

Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến lỗi này:

  • Thông báo lỗi này cho biết cấu tạo trong Backburner bị thiếu khi mở tệp Scence trong 3ds Max. Cấu tạo có thể bị thiếu trong quá trình thực hiện File> Archive hoặc trong lúc thiết lập network
  • Thông báo cũng cho biết rằng có rất nhiều tệp cũ còn tồn tại trong thư mục Backburner User từ các phiên bản đã cài đặt trước đó, tuy nhiên, lỗi này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau.
  • Mental Ray 2018 cũng là nguyên nhân của xung đột

Giải pháp

Để giải quyết lỗi adapter, thực hiện một trong các cách sau:

Loại bỏ hoặc vô hiệu hóa plug-in Autograss cho V-Ray

Nếu render bằng V-Ray engine (từ Chaos Group), việc loại bỏ hoặc vô hiệu hóa plug-in Happy Digital Autograss  sẽ giúp tránh được vấn đề này.

Gỡ cài đặt các phiên bản cũ Backburner  

Nếu chưa được thực hiện điều này khi cài đặt phiên bản Backburner mới, hãy chắc chắn rằng mọi phiên bản cũ hơn của ứng dụng Backburner đã được gỡ cài đặt trên tất cả các máy tham network render .

Gỡ cài đặt Mental Ray 2018

Trong một số trường hợp, các cấu tạo NVIDIA Mental Ray 2018 của bên thứ ba có thể là nguyên nhân dẫn đến sự cố. Vì vậy, gỡ cài đặt plugin để kiểm tra lại.

Reset Backburner

Reset Backburner có thể giúp loại bỏ các tệp cũ hơn khỏi thư mục Backburner User, điều này là nguyên nhân dẫn đến lỗi bộ adapter ( Xem thêm: Đặt lại cài đặt Backburner User về mặc định).

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:

Hotline Super renders: 0986421133 (Ms.Bích)

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*