Có 3 cách để log bugs và rfes (sugs) cho Houdini.

Cách 1:

Nếu người dùng đã cập nhật AUP (Annual Upgrade Plan) thì có thể truy cập trực tiếp vào database để log bugs và rfe’s để xem tình trạng bugs hiện tại. Còn nếu không truy cập được, hãy liên hệ với Sales Representative để được set up và nhận các thông tin cần thiết. Đây là cách giải quyết nhanh và hiệu quả nhất. http://service.sidefx.com [service.sidefx.com] .

Cách 2:

Có thể gửi mail đến địa chỉ support@sidefx.com. Bộ phận chuyên môn sẽ review trước khi chuyển nội dung đó vào database và có thể liên hệ lại với người gửi nếu cần thêm thông tin.

Cách 3:

Một cách khác để gửi bugs là thông qua mẫu form online: sidefx.com > Support > Submit Bugs and RFEs:
http://www.sidefx.com/index.php?option=com_content&task=view&id=768&Itemid=239 [sidefx.com]

 cách để log bugs và rfes (sugs) cho Houdini.
Cách để log bugs và rfes (sugs) cho Houdini.

Dù chọn cách nào, người dùng cũng cần cung cấp những thông tin sau:

  • Hệ điều hành đang sử dụng: Windows, Linux hay OSX?
  • Phiên bản Houdini đang sử dụng?
  • Các bước về cách tạo lại bug với các file scene hoặc hình ảnh nếu cần thiết.
  • Thông số về graphics card và driver, đặc biệt nếu lỗi đăng nhập là sự cố hiển thị hoặc liên quan đến OpenGL.

Nếu thực sự cần một sự giải quyết chính xác từ thành viên của Side FX thì không nên post bài trong các forum. Thay vào đó, lựa chọn 1 trong 3 cách trên để liên hệ.

Hiện nay, Super Renders Farm đã hỗ trợ các dự án render của bạn với Houdini cloud rendering. Bạn có thể tham khảo dịch vụ Houdini render farm tại: https://superrendersfarm.vn/

Xem thêm một số bài viết liên quan sau:

Hotline thuê render farm: 0986421133 (Ms.Bích)

Nguồn: https://www.sidefx.com/forum/topic/25347/

By: Chris McSpurren – Senior Quality Assurance Specialist, SideFX

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*