Vấn đề:

Không thể tạo shortcut cho 3rd-party plug-in trong 3ds Max 2020. Hotkey Editor không hiển thị lựa chọn filter cho Category.

Nguyên nhân:

Kể từ bản cập nhật 1 của 3ds max 2020, Hotkey Editor đã được nâng cấp và chuyển từ  Customize > Customize User Interface menu đến Customize > Hotkey Editor.

Trình chỉnh sửa phím nóng
Customize > Hotkey Editor.

Giải pháp:

3ds Max 2020.1 đã giới thiệu một Hotkey Editor mới, cho phép người dùng tạo và gán các hotkeys cho cả các chức năng cốt lõi của 3ds Max và 3rd-party plug-ins . Tùy chọn Category vẫn có sẵn trong menu mới.

Tuy nhiên, khi hiển thị các plugin theo Category , một số 3rd-party plug-ins có thể có các tên khác với những gì được mong đợi, chẳng hạn như tên của nhà sản xuất thay vì tên thực tế plug-in .

Khi gán các hotkeys cho các plugin này, hãy tham khảo kỹ hướng dẫn cài đặt của nhà sản xuất và xem lại các bước Trình chỉnh sửa Hotkey mới trong Tệp trợ giúp 3ds Max 2020 .

Tham khảo thêm những bài viết sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: https://autode.sk/39x7QJK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*