Khắc phục lỗi workstation đóng băng trong quá trình sử dụng 3Ds Max

Khi sử dụng 3Ds Max, nhiều thời điểm máy của bạn có thể đột nhiên bị treo hoặc đóng băng hoạt động. Trong một số trường hợp, không thể khôi phục lại và phải sử dụng Windows Task Manager để đóng chương trình.

Nguyên nhân

Trong hầu hết các trường hợp, các yếu tố bên trong môi trường Windows hoặc chính phần cứng là nguyên nhân gây những lỗi này, phổ biến nhất có thể kể đến:

  • Sử dụng GPU drivers phiên bản cũ.
  • Phiên bản BIOS đã lỗi thời.
  • Lỗi do sử dụng plugin của bên thứ 3.
  • Hết hạn Direct X.

Giải pháp

Để giúp ổn định việc sử dụng 3Ds Max, bạn hãy thử một hoặc có thể là tất cả các cách dưới đây:

Chạy 3ds Max bằng Admin mode

  • Click chuột phải vào biểu tượng 3Ds Max Desktop.
  • Chọn “Run as administrator”

Upadate Direct X

Nếu bạn sử dụng DX11 trong 3Ds Max hãy update Direct X

Update GPU driver

Để update GPU driver lên phiên bản mới nhất, hãy truy cập trang web của nhà sản xuất tương ứng để download và cài đặt trình điều khiển. Trong một số trường hợp, có thể cài mới nếu bạn thấy cần thiết.

Update  BIOS

Tương tự như update GPU driver, bạn hãy truy cập trang web của nhà sản xuất tương ứng để download và cài đặt phiên bản mới nhất.Trả lời