Biểu hiện:

Xuất hiện cửa sổ thông báo lỗi trong quá trình render

lỗi "UNHANDLE EXCEPTION"
Cửa sổ thông báo lỗi “UNHANDLED EXCEPTION”

Nguyên nhân
và cách khắc phục:

  • RAM không đủ – V-Ray cần một lượng RAM nhất định để render hình ảnh. Tùy thuộc vào độ phức tạp của scene và render setting, V-Ray sẽ sử dụng lượng RAM  khác nhau. Đôi khi, RAM  hệ thống khả dụng có thể nhỏ hơn dung lượng cần thiết để render. Điều này có khả năng dẫn đến thông báo UNHANDLED  EXCEPTION” xuất hiện. Bạn có thể theo dõi việc sử dụng bộ nhớ trong Windows Task Manager và tối ưu hóa quá trình render để tránh xảy ra sự cố.
  • Lỗi RAM – Là một trong những nguyên nhân đặc trưng cho các sự cố ngẫu nhiên trong quá trình render và có thể khá khó để phân biệt với một vấn đề về phần mềm. Kiểm tra lỗi RAM có thể giúp xác định xem sự cố nằm ở phần cứng hay phần mềm   
  • Không tương thích với các plugin khác  – Đôi khi sự cố có thể nằm ở plugin khác chứ không phải ở V-Ray. Một số plugin được phát triển riêng cho 3ds Max và có thể gặp trục trặc khi hoạt động với V-Ray.

Tham khảo một số bài viết khắc phục lỗi của Super Renders Farm:

Khắc phục V-Ray materials chuyển màu đen trong 3Ds Max

Cách khắc phục lỗi không thể sử dụng chế độ viewport của 3Ds Max

Thiếu Interactive menu trong 3Ds Max

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*