Biểu hiện khi Metal Ray phát sinh lỗi trong 3Ds Max

Khi cố gắng mở hoặc chọn Mental Ray làm công cụ kết xuất trong 3Ds Max, công cụ này không khả dụng  và  xuất hiện những lỗi phổ biến dưới đây:

 • Thông báo lỗi xuất hiện cho biết các materials
  hiện có không được hỗ trợ.
 • Autodesk Material Library không được hỗ trợ hoặc
  không hiển thị trong Material Editor
 • NVIDIA Mental Ray render engine bị thiếu trong Render
  Setup window (F10)
 • Kết xuất bằng các tùy chọn kết xuất khác không
  hiển thị kết quả tương tự với Mental Ray

Nguyên nhân và cách khắc phục lỗi
Metal Ray

Nguyên nhân

Mental Ray đã bị NVIDIA ngừng cung cấp và xóa khỏi 3Ds Max từ phiên bản 2018 trở lên

Giải pháp

Advanced Render Forums, các diễn đàn được  NVIDIA cung cấp bản download của Mental Ray cho 3Ds Max 2018 và Maya 2018 đều đã đóng cửa. Hiện không có cách nào để download Mental Ray render engine cho 3Ds Max 2018 hoặc Maya 2018 trở lên. Tuy nhiên vẫn có giải pháp dành cho bạn, đó là lựa chọn một render engine khác để thay thế.

Hiện nay, Mental Ray đã được thay thế bởi  Arnold, một render engine hữu ích khác dành cho 3Ds Max và Maya

Tuy nhiên, có một lưu ý quan trọng, nếu vẫn cần Mental Ray để hoàn tất quá trình chuyển đổi sang render engine khác, người dùng có thể download 3Ds Max 2017 từ tài khoản Autodesk của họ, bao gồm phiên bản Mental Ray cuối cùng được cài đặt với 3Ds Max.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*