Biểu hiện khi gặp sự cố

Sau khi kết thúc quá trình kết xuất trong 3Ds Max, không lưu được hình ảnh thông qua chức năng Save Image (không có phản ứng hoặc không hiển thị hộp thoại File Browsing) trong Rendered Frame Window.

Perspective

Nguyên nhân và cách khắc phục

Nguyên nhân:

Chức năng này găp sự cố là do lỗi cài đặt tùy chọn người dùng 3Ds Max.

Giải pháp:

Đặt lại tùy chọn người dùng 3Ds Max bằng cách làm theo các hướng dẫn trong bài viết dưới đây: https://autode.sk/2tJ202l

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*