MAXScript do bên thứ 3 cung cấp (ALC) gây lỗi
scene file và Script Controller, hỏng scene data, hoặc không còn sử dụng được chức
năng Undo trong 3ds Max

Biểu hiện

Khi mở hoặc
làm việc với tệp 3ds Max (* .max), bạn có thể thấy một số hoặc tất cả các scene
displays có những dấu hiệu sau đây:

 • Crash hoặc quá trình mở bị lỗi.
 • Hỏng scene data.
 • Các helper nodes trống hoặc xuất hiện các ký tự đặc biệt (ví dụ: “¡×ý×û” và “×þ×ü”).
 • Không thể lưu scene.
 • Không thể sử dụng chức năng undo.
 • Nhiều lỗi display MAXScript khác nhau.
 • Script Controller mở, hiển thị các items như “fn checkLicSerSubCleanBeta …”
 • Hỏng hoặc không xuất hiện cameras, light và/hoặc materials.
 • Buộc người dùng Auto-save sau khi ngắt sence hoặc “Don’t save” khi đóng chương trình
 • Tự động thêm script mới giống hệt script đã có trong folder khởi động MAXscript.
 • Buộc người dùng tắt 3ds Max.
 • Không thể lưu V-Ray light.
Polygon Modeling
Ví dụ về lỗi các helper node không có thông tin do MAXScript gây ra
Scene Explorer - Layer Explorer
Ví dụ về lỗi các helper node xuất hiện ký tự đặc biệt
Script Controller
Ví dụ về lỗi hiển thị Script Controller

Nguyên nhân:

 • MAXScript do bên thứ 3 cung cấp (“ALC”),
  có thể vô tình làm hỏng cài đặt phần mềm 3ds Max.
 • Scrpit có thể ảnh hưởng đến các file MAX khác
  trên hệ thống Windows® nếu scene file chứa script bị hỏng được tải và lưu lại
  trong 3ds Max.

Lưu ý: Script gốc có thể bao gồm trong
một số free 3dsMax scene mà người dùng có thể đã download từ nhiều nguồn trực
tuyến không liên kết với Autodesk.

 • Mặc dù MAXScript đã được viết dưới dạng một hình thức copy protection dành cho plugin thương mại, tuy nhiên, nếu các 3ds Max scene file bị ảnh hưởng được phân phối và mở lại, chúng có thể truyền lỗi các bản sao khác của 3ds Max.
 • Tệp MAXScript cụ thể này sẽ được nhúng vào MAAX scene file dưới dạng script controller. Script tự lưu vào các file ẩn dưới dạng:

– vrdematcleanbeta.ms

-vrdematcleanbeta.mse

– vrdematcleanbeta.msex

Người dùng có thể tìm những file phía trên tại:

C:\Users\<UserName>\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\<ReleaseNumber> – 64bit\<Language>

\scripts\startup

Giải pháp:

Hãy thử nghiệm các bước sau đây nếu phát hiện ALC MAXScript có trong cài đặt 3ds Max của bạn:

 • Trong 3ds Max, đi tới Command Panel > Utilities > MAXScript button.
 • Chọn Open Listener.
 • Đánh dấu dòng mã sau đây , copy và paste vào Listener:

         (globalVars.isGlobal
#AutodeskLicSerStuckCleanBeta)

 • Nhấn Enter.

Khi chương
trình không xảy ra lỗi kết quả trả về là: false

Tuy nhiên trong trường hợp này sẽ trả về kết quả: true, MAXScript đã bị lỗi, bạn cần xóa chương trình, download và cài đặt phần mềm khác có bản quyền.

Tham khảo cách khắc phục một số lỗi của 3DS MAX khác:
1. Không thể sử dụng Mental Ray trong 3Ds Max
2. Lỗi kết xuất 3Ds Max scene không sử dụng Scene Converter
3, Không lưu được hình ảnh từ Rendered Frame Window của 3Ds Max
4. Arnold material preview chuyển màu đen trong Material Editor của 3Ds Max

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*