Biểu hiện

Trong quá trình làm việc với material properties của Arnold material, material preview sẽ chuyển sang màu đen nếu cửa sổ kết xuất Arnold ActiveShade hoạt động. Vấn đề này có thể xảy ra trong Compact Material Editor cũng như trong Slate Material Editor:

Compact Material Editor
Compact Material Editor
Slate material editor
Slate Material Editor

Giải pháp khắc phục

Để xem Material preview, bạn hãy sử dụng ActiveShade của Arnold:

  • Đóng cửa sổ kết xuất Arnold Active Shadow.
  • Trong Compact Material Editor, làm mới material preview bằng cách nhấp đúp vào material thumbnail:
Material Editor
  • Trong Slate Material Editor, nhấp chuột phải vào biểu tượng mũi tên và đi đến Additional Options > Clear Preview Thumbnail Cache để làm mới material preview:
Slate material editor
  • Sau khi làm mới material preview, cửa sổ kết xuất
    ActiveShade có thể được mở lại để phản hồi trực quan những thay đổi về material.
  • Ngoài ra, nên bật hỗ trợ Legacy 3ds Max Map
    trong cửa sổ Render Settings:
Render Setup: Arnold

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*