Vấn đề:

Nếu Scene của bạn chứa nhiều camera và render job test của bạn vẫn đang rendering sai camera:

“View to Render” : Có thể bị khóa.

Giải pháp:

Trong 3ds Max, hãy mở cửa sổ Render Render Setup. (F10 hoặc nhấp vào biểu tượng Render Setup )

[ View to Render : (kéo xuống với chế độ chọn xem hoặc camera )] [Lock Button ]

Kiểm tra [ Lock Button ] và đảm bảo nó không được kích hoạt.

Kết xuất sai camera dẫn đến chế độ"View to Render” bị khóa
Cửa sổ Render Render Setup

Tham khảo một số bài viết liên quan:

Nguồn: https://blog.superrendersfarm.com/tutorial/3ds-max/rendering-wrong-camera-due-to-locked-view-to-render/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*