Chúng tôi có thể hỗ trợ  chế độ  render Cache UHD cho Corona, bạn phải tích chọn Global Illumination: use UHD Cache Mode  trong Super Renders Farm.

Bạn nên chọn Global Illumination: use UHD Cache Mode cho tất cả các animations như một cách để loại bỏ flickering và cải thiện tính linh hoạt.

Hướng dẫn sử dụng UHD Cache tại Super Render Farm
Hướng dẫn sử dụng UHD Cache tại Super Render Farm

Tham khảo dịch vụ thuê render farm uy tín tại Super Renders Farm.

Nguồn : Super Renders

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*