Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cách package dự án Houdini để upload và render bằng Super Renders Farm.

  1. Đầu tiên, chắc chắn rằng bạn đã thiết lập Render Node thích hợp ( Render > Create Render Node ). Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng Mantra Render 
Cách package dự án Houdini của bạn để upload và render bằng Super Renders Farm
Hình ảnh 1
Cách package dự án Houdini của bạn để upload và render bằng Super Renders Farm
Hình ảnh 2

2. Cài đặt cấu hình tại đây:

Cách package dự án Houdini của bạn để upload và render bằng Super Renders Farm
Hình ảnh 3

3. Tiếp theo, Nhấp vào Render > Pre-Flight Scene, sau đó sắp xếp các tệp bên ngoài và directories của bạn liên quan đến $ HIPOK

Cách package dự án Houdini của bạn để upload và render bằng Super Renders Farm
Hình ảnh 4

4. Sử dụng cửa sổ  Choose File Dependencies  để xác định lại các liên kết đến các tệp bên ngoài. Hãy chắc chắn rằng vị trí của các tệp đã chính xác.

Cách package dự án Houdini của bạn để upload và render bằng Super Renders Farm
Hình ảnh 5

5. Sao chép toàn bộ dự án của bạn vào Super Renders Farm 

hình ảnh _6_.png

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan:

Nguồn: Super Renders Farm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*