Vấn đề:

Giao diện người dùng hoặc chế độ xem 3ds Max chậm hoặc lags khi navigating the scene hoặc playing an animation.

Nguyên nhân:

Bao gồm 2 nguyên nhân chính sau:

  • Các đối tượng trong Scene có nhiều layers trong modifier stack.
  • Tối ưu hóa đối tượng kém.

Giải pháp:

Dưới đây là danh sách các giải pháp cập nhật mới nhất hiện có. Tuy nhiên, danh sách vẫn chưa đầy đủ vì thế giải pháp cuối cùng có thể kết hợp các cách lại:

Multiple Modifiers

Chắc chắn rằng mỗi asset được collapsed thành một layer trong modifier stack trừ khi chúng yêu cầu các modifiers như Skin hoặc Physique.

Tối ưu hóa đối tượng kém

Một (hoặc nhiều) đối tượng sẽ là nguyên nhân dẫn đến tình trạng chậm/lags. 

Tạo Scene mới và sử dụng tính năng  import > merge trong 3ds Max, sau đó import từng đối tượng cho đến khi Giao diện người dùng hoặc animation bị ảnh hưởng tiêu cực. Khi bạn tìm thấy (các) đối tượng vi phạm thì hãy sửa chúng trong một session riêng và lưu lại.

Tham khảo một số bài viết liên quan sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: https://autode.sk/2Vm5iKx

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*