Dưới đây là một số cách để hạn chế lỗi khi kết xuất với Cinema 4D.

Đảm bảo có đầy đủ textures
và assets

Quá trình kết xuất Cinema 4D thường xảy ra lỗi hoặc không thể hoàn thành vì bạn đang thiếu asset, phổ biến nhất là texture map. Để kết xuất C4D thành công, tất cả các texture và asset phải được upload. Thậm chí, chỉ cần thiếu 1texture, quá trình kết xuất sẽ thất bại hoặc thông báo “hoàn thành” mà không có output . Hãy chắc chắn upload đầy đủ (textures, light maps, caches,…).

Thiếu assets, làm thế
nào để kiểm tra ?

-Trong Render Dashboard, bạn có thể click
vào và xem phần “Render Log”.

– Tiếp theo, tìm kiếm “Missing Texture –
xxxxx.jpg” hoặc “File not found in…” trong phần log file. Nếu
bạn gặp bất cứ vấn đê gì khi đọc log file, hãyliên hệ với bộ phận khách hàng của
Super Render Farm và yêu cầu hỗ trợ.

Relative paths

Hãy chắc chắn tất cả các assets đã được đặt đường dẫn tương
đối cho mỗi texture.

Ví dụ: Absolute PathsRelative
Paths

Absolute (wrong): C:\docs\1\maxon\ cinema 4dr19\ texture.jpg

Relative (right): texture.jpg

Tips cho bạn:

Nếu bạn để asset ở nhiều folder khác nhau, có một cách đơn giản nhất để tổng hợp chúng:

“File”> “Save Project with Assets…”

Điều này sẽ giúp lưu lại scene ở một vị trí với thư mục con
có tên “tex” chứa các asset kết xuất .Cách này cũng tạo Relative
Paths.

Consistent FPS setting

Đảm bảo Render SettingsProject
Settings
của bạn được cài đặt cùng thông số FPS. Việc các tùy chọn
này không khớp sẽ dẫn đến những kết quả đáng tiếc (bị thiếu, sót frame, sequence
bị rút ngắn hoặc kéo dài,..)

Render Setting - Consistent

Physical Render
Settings

Nếu bạn đang sử dụng physical render, hãy chắc chắn rằng nó
không được cài đặt ở chế độ

“Infinite” nếu
không muốn quá trình kết xuất diễn ra “mãi mãi”.

Render Setting - Physical

Các ký tự “Non-English”

Khi đặt tên cho scene file .c4d , luôn đảm bảo rằng bạn
chỉ sử dụng các ký tự chữ và số tiếng Anh. Các scene file nước ngoài có các ký
tự không phải tiếng Anh sẽ cần được đổi tên.

Ví dụ: Scene file
“Cũrrent.c4d”
có dấu trên “ũ”.

Hãy đổi tên thành: “Current.c4d” trước khi upload hoặc gửi file scene.

Hi vọng với những tips Super Renders Farm cung cấp, quá trình render dự án Cinema 4D của bạn sẽ diễn ra ổn định và nhanh chóng hơn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*