Danh sách các sự cố có thể xảy ra với Corona Official Toolbar và các giải pháp.

1. Hiển thị tên Corona Toolbar thay vì tên Corona Official Toolbar

Corona Toolbar là tên gọi đã được sử dụng trong các phiên bản đầu tiên của Corona Renderer đã bao gồm cả toolbar. Sau đó, chúng tôi đã phát hiện ra rằng tên này trùng tên với một số toolbar của bên thứ 3 và vì 3ds Max xác định các thanh công cụ theo tên, không thể có hai thanh công cụ có cùng tên. Do đó, chúng tôi đã quyết định đổi tên thành Corona Official Toolbar của Corona để không bị trùng lặp với các thanh công cụ khác. 

Nếu bạn thấy một thanh công cụ có tên là ” Corona Toolbar “, thì đó là phiên bản cũ và có thể gỡ bỏ an toàn:
Trong 3ds Max 2017 và các phiên bản cũ hơn : tới Customize > Customize User Interface > Toolbars, sau đó xác định vị trí của “Corona Toolbar” ở phần trên cùng bên phải cửa sổ và click nút “Delete…”. Trong 3ds Max 2018 và các phiên bản gần đây, vấn đề này không xảy ra.

2.  Toolbar xuất hiện nhưng không thể tương tác được.

  1. Tới Customize > Customize User Interface > Toolbars, sau đó xác địnhu ví trí của “Corona Toolbar” và “Corona Official Toolbar” items trong phần trên cùng bên phải cửa sổ và xóa cả hai mục bằng cách click nút “Delete…” .
  2. Đóng 3ds Max.
  3. Gỡ cài đặt Corona Renderer khỏi danh sách Windows  “Add or remove programs”. 
  4. Cài đặt lại phiên bản mới nhất của Corona Renderer.
  5. Bật lại 3ds Max. 

3. Thêm nút vào Corona Official Toolbar, nhưng không xuất hiện.

Điều này có thể xảy ra trong 3ds Max 2018 vì phiên bản 3ds Max này sẽ khởi tạo lại Toolbar trong mỗi lần khởi động lại. Không có giải pháp nào cho vấn đề này và nếu bạn muốn thêm các nút của riêng mình, bạn cần tạo thanh công cụ của riêng mình hoặc đặt chúng vào một phần khác của giao diện người dùng 3ds Max. 

Hiện tại,  Super Render Farm hỗ trợ hầu hết các software và plugin 3D phổ biến như : 3D Max, Blender, Rạp chiếu phim 4D, Maya, Arnold, V-Ray, Redshift, Houdini, After Effect … Hãy thử trải nghiệm dịch vụ thuê render farm tại Super Renders.

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Hotline Super renders: 0986421133 (Ms.Bích)

Nguồn: https://bit.ly/38vZ7Xg

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*