Vấn đề

Khi mở một số Scene trong 3ds Max, cảnh báo MassFX sau sẽ hiển thị:

 "The MassFX authored in this file was created with a newer version 
of the plugins. Forward compatibility is not supported so things 
might not behave properly." 
Cảnh báo MassFX
Cảnh báo MassFX

Nguyên nhân:

  • Phiên bản mới hơn của tệp đã được mở trong một phiên bản cũ hơn của 3ds Max.
  • Bản cập nhật gần đây nhất cho 3ds Max chưa được cài đặt.

Giải pháp:

Để giải quyết cảnh báo:

Cài đặt bản cập nhật mới nhất cho 3ds Max

Hầu hết trong các trường hợp, việc cập nhật 3ds Max lên phiên bản mới nhất sẽ remove cảnh báo. Để đảm bảo tất cả các bản cập nhật có sẵn được cài đặt cho phiên bản 3ds Max đang sử dụng:

  1. Tới  Autodesk Account của bạn  .
  2. 3ds Max > Downloads > Updates & Add-Ons.
  3. Chọn phiên bản 3ds Max của bạn bằng filter. .
  4. Chọn bản cập nhật gần đây nhất ở đầu danh sách. Ví dụ: phiên bản 3ds Max 2020 mới nhất là Bản cập nhật 2020.3.
  5. Ngoài ra, các bản cập nhật có thể được download và cài đặt từ Autodesk Desktop App.

Sử dụng phiên bản cũ hơn của 3ds Max để lưu lại tệp

Nếu việc cài đặt bản cập nhật gần nhất không giải quyết được vấn đề cho một tệp cụ thể, hãy thử cách sau:

  1. Mở Scene trong phiên bản cũ hơn của 3ds Max.
  2. Lưu Scene
  3. Mở lại Scene đã lưu trong phiên bản 3ds Max mới hơn. Tin nhắn sẽ biến mất. 

Nếu vẫn còn sự cố, hãy  thực hiện gỡ cài đặt 3ds Max .

Tham khảo một số bài viết liên quan sau

Nguồn: https://autode.sk/2TuKL5f

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*