Vấn đề

Làm cách nào để thiết lập giới hạn (set limit) rendering trong Corona Renderer cho C4D?

Giải pháp

Cách đặt giới hạn cho kết xuất trong Corona Renderer cho C4D
Màn hình render settings

Theo mặc định, trong Corona Renderer không có giới hạn nào được thiết lập cho rendering và người dùng có thể dừng nó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, hiện tại có ba cách để set limit cho rendering :

1. Kích hoạt  Time limit để kết xuất:
Render Settings > Corona > General Settings > Progressive rendering limits , thiết lập  Time limit khác với

02. Kích hoạt Pass limit để kết xuất:
Render Settings > Corona > General Settings > Progressive rendering limits , thiết lập Pass limit khác 0

3. Bật  Noise level limit để kết xuất:
Render Settings > Corona > General Settings > Progressive rendering limits, đặt Noise level limit  khác 0

Lưu ý:  Bạn có thể set limit bằng tất cả các cách trên cùng một thời điểm hoặc từng giới hạn riêng biệt. Rendering sẽ bị dừng ngay khi đạt được giới hạn.

Tham khảo một số bài viết sau:

Hotline Super renders: 0986421133 (Ms.Bích)

Nguồn: https://bit.ly/3cFuJNd

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*