Sau khi cài đặt 3Ds Max và 3Ds Max Interactive, thiếu Interactive menu là lỗi thường gặp nhất.

Giải pháp

Hãy thực hiện theo các bước sau để lấy lại Interactive menu trong 3Ds Max:

  • Cài đặt bản cập nhật 3Ds Max mới nhất có sẵn từ Autodesk Account hoặc Autodesk Desktop App.
  • Đặt lại 3Ds Max User Preference

Chi tiết hướng dẫn bạn có thể tham khảo tại: https://autode.sk/2tJ202l

Nếu Interactive menu vẫn không hiển
thị, hãy thử áp dụng cách dưới đây:

  • Trong menu chính, đi tới Customize > Customize Use Interface.
  • Trong Customize Use Interface, nhấp vào tab Menu:
Customize User Interface
  • Tìm kiếm Interactive trong danh sách menu ở bên trái và kéo nó đến một vị trí mong muốn ở phía bên phải trong Thanh Menu.
  • Interactive menu sẽ hiển thị trong menu chính của 3Ds Max.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*