Cách khắc phục sự cố của Maya khi hoạt động trên MacOS Mojave

Biểu hiện

Maya gặp sự cố khi sử dụng materials, edit image planes, mở Attribute Editor và các chức năng khác trong MacOS 10.14 (Mojave).

Nguyên nhân

Những thay đổi bảo mật mới trong Mojave yêu cầu Maya phải được cấp quyền truy cập để điều khiển máy tính.

Giải pháp

Để cấp cho Maya các quyền cần thiết và hạn chế lỗi, hãy làm theo các bước sau:

  • Đóng Maya.
  • Mở MacOS System Preferances.
  • Nhấp vào “Security & Privacy”
  • Chuyển đến tab “Privacy”.
  • Trong cột bên trái chọn “Accessibility.”
  • Nhấp vào biểu tượng ổ khóa ở phía dưới và nhập thông tin đăng nhập để cho phép bạn thực hiện thay đổi.
  • Trong cột bên phải, nhấp vào ô đánh dấu bên cạnh Maya.app.
  • Nhấn vào biểu tượng ổ khóa để kết thúc.
Security & Privacy


Trả lời