Vấn đề:

Các tính năng Send To Maya, Motionbuilder và Mudbox không hoạt động trong 3ds Max 2019.3 và các phiên bản gần đây.

Hành vi sau có thể xảy ra khi thử Send To chương trình khác:

Các tính năng Gửi cho Maya, Motionbuilder và Mudbox không hoạt động trong 3ds Max 2019.3 và các phiên bản gần đây.
Gửi đến các tính năng
  • Các tùy chọn có thể xuất hiện màu xám khi cố gắng thực hiện lựa chọn.
  • Sau khi chọn một lựa chọn, chương trình tương ứng sẽ mở để truyền dữ liệu nhưng không có gì xuất hiện trong Viewport khi quá trình truyền hoàn tất.

Lưu ý:  Chỉnh sửa tệp Syncfg không giải quyết được vấn đề.

Môi trường:

Bản cập nhật 3ds Max 2019.3 và các phiên bản gần đây.

Giải pháp:

Để hoạt động với tính năng “Send to” trong 3ds Max 2020:

  1. Cài đặt Update 2020.3 từ Tài khoản Autodesk của bạn  .
  2. Sau khi cài đặt, đi đến vị trí thư mục: C: \ ProgramData \ Autodesk \ Synergy.

Lưu ý:  Vị trí này có thể bị ẩn trong Windows Explorer.

  1. Mở   tệp Max2020.22.0.64.syncfg trong trình chỉnh sửa văn bản.
  2. Trong tệp Synergy Configuration , đảm bảo nội dung được liệt kê giống như hiển thị bên dưới bằng văn bản in đậm. Nếu không, hãy thay đổi khi cần thiết:
<? xml version = "1.0"  encoding = "UTF-8" ?> 
< SynHubConfig SchemaVersion = "1.0" > 
  < Application Name = "3ds Max"  StringVersion = "3ds Max 2020"  NumericVersion = "2020"  ExecutablePath = "C: \ Tệp chương trình \ Autodesk \ 3ds Max 2020 \ 3dsmax.exe "  Architecture = " x86_64 "  /> 
</ SynHubConfig >

Nếu được ưu tiên, các scene được Export dưới dạng FBX cũng như cho phép các tệp imported đúng vào các ứng dụng khác :

  1. Click vào File menu .
  2. Chọn Export, rồi tiếp tục chọn Export lần 2
  3. Từ danh sách thả xuống  “Save as type” , hãy chọn FBX (* .fbx).
  4. Nhập tệp vào Phần mềm mong muốn.
Các tính năng Gửi cho Maya, Motionbuilder và Mudbox không hoạt động trong 3ds Max 2019.3 và các phiên bản gần đây.
Chọn Export , rồi tiếp tục chọn Export lần 2.
Các tính năng Gửi cho Maya, Motionbuilder và Mudbox không hoạt động trong 3ds Max 2019.3 và các phiên bản gần đây.
Chọn FBX (* .fbx)

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*