Vấn đề:

Sau khi khởi chạy 3ds Max, một số hoặc tất cả các biểu tượng thanh công cụ V-Ray và Corona bị thiếu. Thanh công cụ vẫn hoạt động, nhưng các biểu tượng không hiển thị.

Hình ảnh do người dùng thêm

Nguyên nhân:

Thanh công cụ V-Ray và Corona bị hỏng.

Giải pháp:

Để giải quyết các vấn đề với thanh công cụ VRay hoặc Corona bị thiếu trong 3ds Max:

  1. Chạy    Repair   trên 3ds Max.
  2. Liên hệ với bộ  phận hỗ trợ của Chaos Group  hoặc  Hỗ trợ Corona  để biết thêm cách khắc phục sự cố của plugin.

Nguồn: https://ledgeledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubledhoot/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/3ds-Max-V-Ray-Toolbar-buttons-missing-icons.html

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*