Vấn đề:

Khi làm việc trong 3ds Max, các Layers hiện có sẽ không xuất hiện và các Layers đã tồn tại sẽ không được thêm vào Layer mới trong the Scene Explorer ( ví dụ: meshes, nodes, etc.).  Chỉ có những đối tượng mới , mới có cơ hội được thêm vào một Layers mới.

Giải pháp:

Sử dụng tệp đính kèm MAXScript khi khởi động 3ds MAX để giải quyết vấn đề:

  1. Chắc chắn rằng 3ds Max đã được đóng lại.

2. Download tệpđính kèm MAXScript :  fixInvisibleLayers.ms

3. Đặt tệp MAXScript trong thư mục khởi động 3ds Max:

C:\Program Files\Autodesk\3ds Max <version>\scripts\Startup

4. Reset 3ds Max.

Tài liệu đính kèm:

fixInvisibleLayers.ms

Tham khảo thêm một số bài viết liên quan sau:

  • Super Renders Farm– cung cấp dịch vụ online rendering chất lượng và uy tín

Hotline: 0986421133

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*