Vấn đề:

Arnold plug-in bị thiếu trong Maya hoặc 3ds Max, sau khi khởi động lại hoặc cài đặt ứng dụng.

Nguyên nhân:

Quá trình cài đặt Arnold plug-in đã bị lỗi hoặc plugin không được tải đúng cách trong 3ds Max và Maya.

Giải pháp:

  1. Đóng 3ds Max hoặc Maya.
  2. Tải xuống và cài đặt Arnold plug-in từ Solid Angle:  Tải xuống Arnold .
  3. Load plugin trong 3ds Max hoặc Maya:

Maya: Windows > Settings/Preferences > Plug-in Manager và xác minh rằng mtoa.mll được thiết lập tới Loaded và Auto Load

3ds Max: Customise > Plug-in Manager xác minh rằng các Arnold MAX plug-in đã được chọn.

Arnold Max plug-ins trong 3ds Max hoặc Maya
Arnold Max plug-ins trong 3ds Max hoặc Maya

Tham khảo thêm các bài viết liên quan sau:

Hotline: 0986421133

Nguồn: Autodesk

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*