Arnold 6.2 Phát Hành

Arnold 6.2

Autodesk đã thông báo về việc phát hành Arnold 6.2. Các tính năng mới bao gồm lightmix mới, nở và khử nhiễu các nút xử lý sau; một số Cải tiến GPU bao gồm liên kết bóng, hỗ trợ NanoVDB và khởi động nhanh hơn; Hỗ trợ USD tăng cường; tích hợp OpenColorIO v2 và hơn thế nữa. 

Xem Blog Arnold để biết đầy đủ chi tiết . 

Tham khảo thêm một số bài viết sau:Trả lời