Arnold 6.2

Autodesk đã thông báo về việc phát hành Arnold 6.2. Các tính năng mới bao gồm lightmix mới, nở và khử nhiễu các nút xử lý sau; một số Cải tiến GPU bao gồm liên kết bóng, hỗ trợ NanoVDB và khởi động nhanh hơn; Hỗ trợ USD tăng cường; tích hợp OpenColorIO v2 và hơn thế nữa. 

Xem Blog Arnold để biết đầy đủ chi tiết . 

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*