Khi bạn cố gắng mở file *.max trong 3Ds Max, chương trình luôn gặp sự cố và có thể hiển thị CER (Customer Error Report) để gửi đến Autodesk.

Nguyên nhân:

Có rất nhiều nguyên nhân gây ra hiện tượng trên, nhưng bài viết sẽ chỉ đề cập đến những nguyên nhân thường gặp nhất:

 • Nguyên nhân đầu tiên có thể kể đến đó là do Bottom-Up ASLR, một tính năng của Windows Security, đã được bật trên máy hoặc trong network domain khiến ứng dụng hoạt động sai lệch.
 • Tiếp theo có thể là do plugin của bên thứ 3 cung cấp.
 • Vị trí của Asset cũng có thể là một nguyên nhân.

Giải pháp khắc phục:

Dưới đây là những cách tốt nhất để giải quyết cho vấn đề 3Ds Max luôn gặp sự cố mỗi khi mở file:

 • Di chuyển scene và assets: Đảm bảo
  tên files không quá dài và vị trí không có quá nhiều folder  nằm sâu từ ổ C. Microsoft Windows giới hạn với
  chỉ 256 ký tự.
 • Báo cáo sự cố CER: Gửi email tới Autodesk
  để có được thông tin về báo cáo và cách giải quyết vấn đề.
 • Thêm ngoại lệ cho .exe: Thêm một ngoại
  lệ cho mỗi phiên bản 3dsmax.exe trên máy sẽ giải quyết sự
  cố.

Các file 3dsMax *.exe nằm ở vị trí sau: C:\Program Files\Autodesk\3ds Max <phiên bản>

Lưu ý: Việc thêm hoặc loại bỏ các tính năng bảo mật hoặc tường lửa có thể
cần có sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*