Khi bạn tải lên project với file .ZIP như dưới đây:

render file nén .zip
File tải lên là file nén .ZIP

Hiện tại, chúng tôi không
hỗ trợ kết xuất thư mục zip

Hãy un-zip (giải nén) thư mục của bạn trong Dropbox hoặc GG drive

giải nén file Zip khi render
Hãy giải nén folder .Zip

Và đợi data đồng bộ, bạn sẽ nhìn thấy nút “Reload button” (Nút tải lại) và thông báo về tình trạng thư mục của bạn.

upload folder unzil super renders farm
Sau khi giải nén và up file vui lòng bấm “Reload button” để load file mới

Hãy nhấp chuột vào “Reload button” và tiếp tục công việc

render job super renders farm
Tiếp tục tạo render job

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*