Vấn đề

“Closed Loopback Connection” không phải là một lỗi. Điều này chỉ có nghĩa là kết nối đã bị closed.

Thông báo “Closed Loopback Connection” và DR is not working
Thông báo “Closed Loopback Connection”

Nguyên nhân có thể:

  • Corona không được hoạt động trên các render nodes
  • Sự cố với Autodesk Backburner
  • Sử dụng các ký tự đặc biệt (quốc gia) trong object names, camera name, paths, asset names, etc
  • Sự cố với cài đặt Corona trên node PC – ví dụ: có các tệp DLL nhân đôi trong thư mục 3ds Max hoặc một số tệp bị thiếu và do đó 3ds Max hoặc Corona không thể khởi động được

Giải pháp khả thi:

  • Trên tất cả các render nodes: cài đặt Corona và mở 3ds Max. Bắt đầu render và activate licenses
    (Xem thêm:  Activate licenses)
  • Trên tất cả các render nodes: đảm bảo thực hiện local Backburner rendering thành công mà không có bất kỳ lỗi nào
  • Không sử dụng các ký tự quốc gia trong 3ds Max, đường dẫn hoặc tên tệp

Hiện tại,   SuperRenders VN  hỗ trợ hầu hết các phần mềm, trình kết xuất và plugin 3D phổ biến, chẳng hạn như 3D Max, Blender, C4D, Maya, Arnold, V-Ray, Corona, Redshift, Houdini, After Effect, v.v … Hãy thử trải nghiệm dịch vụ thuê render farm tại đây.

Tham khảo thêm một số bài viết sau

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*