Render sai Camera do bị khoá “View to Render”

Nếu cảnh của bạn chứa nhiều camera và công việc kết xuất thử nghiệm của bạn vẫn hiển thị sai camera:

“View to Render” có thể bị khóa.

Trong 3ds Max, mở cửa sổ “Render Setup”. (F10 hoặc nhấp vào biểu tượng Render Setup)

[View to Render: (kéo xuống với chế độ xem hoặc camera đã chọn)] [Lock Button – Nút khóa]

Kiểm tra [Lock Button – Nút khóa] và đảm bảo nó không được kích hoạt.Trả lời