Sau đây là một số tip khi render job của bạn bị fail. Nếu bài viết không giúp ích cho bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi!

  1. Kiểm tra tên đường dẫn và tên folder của bạn
  2. Hãy chắc chắn rằng tên đường dẫn của bạn không chứa bất kỳ ký tự không chuẩn nào như (1) / \ ” % # ? hoặc các ký tự không phải ASCII cụ thể theo ngôn ngữ như bảng chữ cái Cyrillic hoặc Hàn Quốc. Nếu cảnh của bạn chứa các ký tự như vậy, tốt nhất là hãy thay đổi chúng.
super renders farm render job fail
render job fail do đặt tên file chứa ký tự có dấu
render job fail: lỗi working path
  • Bạn phải xóa (1) hoặc các ký tự đặc biệt trong tên đường dẫn và tên folder
  • Tập tin đầu ra (Output file) cho phép các đuôi:  png/tif/tga/bmp/jpg/exr and hdr
  • Định dạng đầu ra nên để “đầu ra_tên.png” hoặc “đầu ra_tên.tif/tga/bmp/jpg/exr/hdr”
  • Kiểm tra tên camera:

Bạn phải điền CHÍNH XÁC tên camera như trong cài đặt file của bạn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*