Để “package” 3Ds Max project, thông thường chúng ta thực hiện theo 2 cách: 

Cách 1:

Trong 3Ds Max > Utilities > More > Resource Collector 

Công việc ở đây đơn giản chỉ là copy tất cả các maps bạn đã sử dụng vào 1 folder 

copy maps

Đừng quên package cả file MAX của bạn

Sau khi copy scene file, hãy upload folder trên lên Google Drive/Dropbox 

choose output

Cách 2:

Trong 3Ds Max > File > Archive…

archive file
archive file
save file max

Sau khi hoàn thiện các bước trên bạn sẽ có 1 file nén, hãy giải nén file thành folder và upload folder đó lên Google Drive / Dropbox với tên folder là superrenders_username

Giờ đây, công việc của bạn đã hoàn tất và sẵn sàng để render trên hệ thống của Super Renders Farm. 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*