Tangent Animation đã phát hành một plugin mã nguồn mở cho phép trình kết xuất Blender’s Cycles chạy bên trong Houdini. HD Cycles là một “plugin USD / Hydra RenderDelegate bổ sung hỗ trợ cho trình kết xuất Cycles cho bất kỳ khách hàng nào” với mục đích hiển thị một đối một của cảnh USD với Cycles. Plugin vẫn đang được phát triển tích cực, bạn có thể đọc thêm về tiến trình và tải xuống từ GitHub.

Houdini

Source: Blog Super Renders

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*