Chaos Czech đã thông báo phát hành Corona Renderer 6 cho Cinema 4D. Các tính năng mới bao gồm vật liệu nhận biết khoảng cách, mô hình bầu trời mới có thể mô tả chính xác cảnh hoàng hôn và bình minh, bộ lấy mẫu môi trường thích ứng để chiếu sáng môi trường chính xác hơn, điều khiển độ sáng và độ chói mới và khả năng tự động loại bỏ các đồ tạo tác lát gạch bằng cách sử dụng bản đồ UVWRandomizer mới.

Source: CG Press

Posted in Cinema 4D

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*