Joker Martini đã phát hành Lazy Manager, một công cụ mới cho 3ds Max cho phép người dùng sao chép và dán các đối tượng, vật liệu và công cụ sửa đổi trên nhiều phiên bản của 3ds Max và bao gồm hỗ trợ chia sẻ những nội dung này trên toàn bộ studio gồm các nghệ sĩ sử dụng vị trí mạng chia sẻ . Lazy Manager có giá 10 đô la và hỗ trợ 3ds Max 2012 trở lên. Tìm hiểu thêm trên  trang web của Joker Martini . 

Tham khảo thêm một số bài viết sau:

Posted in 3DS MaxTags

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*