AutoMZP Maker

Visuali Studio đã công bố AutoMZP Maker, một Maxscript có thể nhanh chóng tạo các gói tự cài đặt. Các tính năng bao gồm:

  • Khả năng tạo một gói MZP đầy đủ hoặc chỉ mã hóa các tệp Maxscipt.
  • Khả năng chọn mã hóa các tập lệnh của bạn hay để chúng ở dạng mã nguồn mở.
  • Tự động tạo Macro kịch bản với Tên, Danh mục và các biểu tượng liên quan.
  • Tự động đổi tên tất cả các tệp để tránh lỗi chính tả.
  • Tương thích với bất kỳ tệp bổ sung nào khác như biểu tượng, tệp ini, hình ảnh, v.v.

Giá AutoMZP bắt đầu từ $5 cho một giấy phép hành nghề tự do. Tìm hiểu thêm trên Gumroad .

Posted in 3DS Max

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*